Drømmer du om et semester i utlandet. «Meld din interesse» før 1. september

Søknad og opptak

Søknadsfrist er 1. oktober 2023
Søknadsfrist er 1. oktober 2023
Søknadsfrist er 1. Oktober 2023
Søknadsfrist er 1. Oktober 2023

Hvem kan søke?

Internship Abroad er et internship- og utvekslingstilbud for masterstudenter med og uten entreprenørskapsbakgrunn. Dersom du er masterstudent (1. og 2. år) eller har fullført en mastergrad, kan du søke om opptak.

Søknadsfrist: 1 . oktober

Det er opptak en gang i året.
1. "Meld din interesse"

Du må melde din interesse innen 1. september ved å fylle ut nettskjemaet som ligger under knappen nedenfor.

2. Søknadsskjemaet blir tilsendt

I starten av september vil de som har meldt interesse få all den informasjon de trenger for å søke Internship Abroad innen 1. oktober.

3. Søknaden leveres innen 1. oktober

De ulike destinasjonen stiller litt ulike krav til CV og motivasjonsbrev og selve søknadsprosessen er noe ulik avhengig av om du er student på NMBU eller jobber/ er tilknyttet et annet universitet eller høyskole.

FAQs

Når og hvordan kan jeg søke Internship Abroad?

De fleste som har reist ut med Internship Abroad har gjort dette som en del av mastergraden sin i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU. I det siste er det flere studenter som kommer fra andre masterprogram på NMBU og HVL. I fremtiden vil vi mest sannsynlig se søkere fra flere høyskoler og universitet i Norge. Alle må uansett melde sin interesse via nettskjemaet på denne nettsiden (helst før 1. september). Deretter vil søknadsprosessen og informasjonsflyten være litt avhengig av hvor en vil reise ut og hvor en kommer fra. Søknadsskjema, CV og motivasjonsbrev må sendes inn innen 1. oktober. Plassene blir tildelt i første del av oktober.

Må jeg gjennomføre et forkurs for å kunne reise ut på Internship Abroad?

Ja! En må ha minst fem studiepoeng innen entreprenørskap og/eller innovasjon før en får reist ut. De fleste som reiser ut har tatt et slikt fag som en del av masterprogrammet sitt, mens resten tar faget INN371 Bærekaftig entreprenørskap (https://www.nmbu.no/emne/INN371) i januar måned.

Hvor mye penger bør jeg ha oppspart i tillegg til studielån for å kunne reise ut?

Hvor mye du bør ha oppspart, finnes det ikke et enkelt svar på da prisnivået i USA er klart høyere enn i Sør-Afrika og studenter har svært ulikt forbruk. En tommelfingerregel kan være at du har oppspart et beløp likt husleien i det landet du skal til. Ytterpunktene er studenter som ikke har brukt opp hele studielånet i Sør-Afrika og studenter som har spist, reist og shoppet bort i overkant av 100.000 kr mer enn studielånet i USA.

Hvilken type internships kan jeg forvente å få? Kan jeg velge selskap selv?

De fleste selskapene har sin opprinnelse fra universitetet eller en inkubator/akselerator som er tilknyttet universitetet. I Houston er det mye medisinsk teknologi, men også energi og kulturelt mangfold. Stellenbosch har mye av det samme, men her ser vi mer sosialt entreprenørskap, turisme og vinproduksjon. Fellesnevnerer er at selskapene har fått noe finansiering og jobber for rask vekst og på den måten en mulighet til å hente inn mer penger. Det betyr ofte at du må være med på alle deler av utviklingen i selskapet. Du kan ønske tre ulike selskap og etter en matchmaking-prosess vil du få et av dine tre valg.

Må jeg ha visum for å studere i USA/Sør-Afrika i 12 uker?

Ja.
Rice University ordner alle dokumentene du trenger for å få et visum til USA, men du må selv søke visum og møte opp på ambassaden til et intervju i Oslo. Noen ytterst få får problem her da de typisk har foreldre fra Iran, Russland eller andre land som USA har et anstrengt forhold til eller de har blitt domfelt for vold, rus, fyllekjøring eller noe annet USA ikke ser lett på.
I Sør-Afrika trenger en visum først etter 90 dager. I teorien er det mulig å gjennomføre Internship Abroad uten visum, men her er søknadsprosessen enkel og "alle" velger derfor å skaffe seg et visum slik at en kan reise litt før eller etter selve oppholdet.

Hopp i det ukjente

Les det nyeste fra bloggen vår. Bli kjent med destinasjoner, turer og opplevelser.

Ny destinasjon for Internship Abroad!

Fra våren 2024 er en ny destinasjon på kartet, Auckland – New Zealand!

10 uker med internship i Houston, Texas

10 uker i Houston er over og refleksjonsrapporten er levert inn, så årets studenter kan ta sommerferie med god samvittighet.

10 uker med internship i Stellenbosch, Sør-Afrika

Studentene ved første året på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon er vel hjemme igjen etter 10 uker med internship i Stellenbosch i Sør-Afrika.