Hvis du mener at du er ferdig utdannet, ja, da er det fare for at du er «ferdig»

Finansiering

Kostander:

Lånekassen gir et basislån som i teorien dekker alle skolepenger, reise og levekostnader. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet blir gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene i Lånekassen.

Det er viktig å merke seg at støtten fra Lånekassen i realiteten ikke er nok til å dekke merkostnade ved å reise ut. De fleste studenter har noen økonomiske forpliktelser hjemme i Norge under oppholdet, de reiser i helgene og opplever kulturtilbudet på stedet. Du må derfor ha egne sparepenger i tillegg til basislånet. Hvor mye du bør ha oppspart, finnes det ikke et enkelt svar på da prisnivået i USA er klart høyere enn Sør-Afrika og studenter har svært ulikt forbruk.

Skolepenger:

Skolepenger for Rice University er stipulert til 70.000 NOK for 2024, mens skolepengene ved Stellenbosch University er satt til 35.000 NOK. Beløpene er ikke helt nøyaktige, da skolepenger forhandles hvert år og kursendringer kan gi utslag i både positiv og negativ retning.

Lånekassen dekker hele dette beløpet (40 % er stipend og 60 % er lån).

Det er bo og levekostnader utover gjeldene norske satser en må ha oppsparte midler for å dekke.

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend:

Hopp i det ukjente

Les det nyeste fra bloggen vår. Bli kjent med destinasjoner, turer og opplevelser.

Ny destinasjon for Internship Abroad!

Fra våren 2024 er en ny destinasjon på kartet, Auckland – New Zealand!

10 uker med internship i Houston, Texas

10 uker i Houston er over og refleksjonsrapporten er levert inn, så årets studenter kan ta sommerferie med god samvittighet.

10 uker med internship i Stellenbosch, Sør-Afrika

Studentene ved første året på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon er vel hjemme igjen etter 10 uker med internship i Stellenbosch i Sør-Afrika.